mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้439
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1068
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1507
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6514
mod_vvisit_counterเดือนนี้21142
mod_vvisit_counterผู้ชมทั้งหมด5120192
เปิดเมื่อ : 5 ตุลาคม 2553
There are no translations available.

จองชื่อนิติบุคคล ออนไลน์ สะดวก รู้ผลเร็ว คลิ๊ก >> จองชื่อนิติบุคคล ออนไลน์

 
There are no translations available.

จัดตั้ง

บริษัท จำกัด

Co.,Ltd.

1) ค่าบริการในการจัดตั้งบริษัท 11,000 บาท(รวมค่าธรรมเนียมแล้ว)

2) ค่าจดภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,000 บาท(กรณี ยื่นทางอินเตอร์เน็ต ฟรี !)

3) จดทะเบียนประกันสังคม ขึ้นทะเบียนนายจ้าง 2,000 บาท

จัดตั้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

Limited Partnership

1) ค่าบริการในการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด 5,000 บาท(รวมค่าธรรมเนียมแล้ว)

2) ค่าจดภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,000 บาท(กรณี ยื่นทางอินเตอร์เน็ต ฟรี !)

3) จดทะเบียนประกันสังคม ขึ้นทะเบียนนายจ้าง 2,000 บาท

 
There are no translations available.

บริการด้านจดทะเบียน

สำนักงานบัญชีและกฎหมาย กมลณรงค์ ให้บริการจดทะเบียนธุรกิจทุกชนิดบริการท่านโดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในงานที่ให้บริการตั้งแต่ พ.ศ.2541 ดำเนินการจดทะเบียนทุกขั้นตอนถูกต้องตามวิธีและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบของทาง
ราชการกำหนด บริการด้วยความรวดเร็ว ในราคายุติธรรม พร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ :

 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

 • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

 • จดทะเบียนพาณิชย์/พาณิชย์อิเล็คทรอนิค ร้านค้า ห้างหุ้นส่วนสามัญ

 • เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มและขอเลขผู้เสียภาษีอากร

 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เช่น เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น,กรรมการเข้าใหม่-ลาออก, เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ

 • จดทะเบียนเลิกบริษัท / หจก. และชำระบัญชีพร้อมปิดงบเลิกและตรวจสอบบัญชี

 • ขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้าง

ค่าบริการด้านจดทะเบียนธุรกิจ เริ่มต้น.. ดังนี้ :

1.

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

5,000

บาท

2.

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

4,000

บาท

3.

จดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า ห้างหุ้นส่วนสามัญ

2,000

บาท

4.

เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มและขอเลขผู้เสียภาษีอากร

2,000

บาท

5.

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เช่น เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น,กรรมการเข้าใหม่-ลาออก, เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ

2,000

บาท

6.

จดทะเบียนเลิกบริษัท / หจก. และชำระบัญชีพร้อมปิดงบเลิกและตรวจสอบบัญชี

12,000

บาท

7.

ขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้าง

2,000

บาท

 
There are no translations available.

ขั้นตอน และเอกสารที่ต้องเตรียมในการจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด


ก.  จดทะเบียนบริษัท มีดังนี้

 1. จองชื่อ บริษัท ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างน้อย 3 ชื่อ จองชื่อได้แล้วจะต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้จองชื่อ
  หมายเหตุ บุคคลที่จองชื่อต้องมีชื่อเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จอง
 2. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนบริษัท ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้จองชื่อ เตรียมข้อมูล และเอกสารดังนี้
  รายชื่อผู้ถือหุ้น 3 คน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมระบุอาชีพ (ค้าขาย หรือรับจ้าง)

ข้อมูลและเอกสารที่ต้องเตรียม

 1. จำนวนเงินทุนจดทะเบียน
 2. รายชื่อกรรมการผู้ลงนามผูกพันบริษัท
 3. บ้านเลขที่ หรือสถานที่ตั้ง
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรการและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการบริษัทพร้อมเซ็นรับรอง
 5. สถานที่ประกอบกิจการ บ้านเลขที่ (เจ้าของบ้าน)ต้องเซ็นหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการพร้อมเซ็นรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านด้วย
 6. จัดทำตรายางของบริษัท

ข.  จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด มีดังนี้

 1. จองชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างน้อย 3 ชื่อจองชื่อได้แล้วจะต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวันจองได้จองชื่อ
  หมายเหตุ บุคคลที่จองชื่อต้องมีชื่อเป็นกรรการหรือหุ้นส่วน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จอง
 2. จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้จองชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด


ข้อมูลและเอกสารที่ต้องเตรียม

 1. จำนวนเงินทุนจดทะเบียน
 2. รายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้ลงนาม และผูกพันห้างหุ้นส่วนจำกัด
 3. สถานที่ตั้ง
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
 5. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการ
 6. จัดทำตรายางของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด

 

บริการของเรา

รับทำบัญชี, วางระบบบัญชี, ทำบัญชีราคาถูก, ทำบัญชีได้มาตรฐาน, ทำบัญชีสรรพากร,ทำบัญชีภายใน, จดคณะบุคคล, จดทะเบียนนิติบุคคล, จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน, จดทะเบียน, จดทะเบียนคณะบุคคล, จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนพาณิชย์, จดทะเบียนย้าย, จดทะเบียนร้านค้า, จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า, จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง, จดทะเบียนเพิ่มทุน, จดทะเบียนเลิก, จดทะเบียนเลิกบริษัท, จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน, จดร้านค้า, จดเลิกกิจการ, เลิกกิจการ, เลิกบริษัท, เลิกห้างหุ้นส่วน, ใบส่งของ, ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน, ร้บจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน, รับจดทะเบียนเลิก, รับจดทะเบียนเลิกบริษัท, รับจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน, รับจดร้านค้า, บริการด้านประกันสังคม, ขอเครื่องหมายการค้า, company registration, บริการขอใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว(Work Permit), ต่อวีซ่า(Visa), บริการรับรองเอกสาร


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องบริษัท สำนักงานบัญชีและกฎหมาย กมลณรงค์ จำกัด ขอเรียนเชิญท่านเข้ามาเยี่ยมชมและรับคำปรึกษาเรื่องต่าง ๆ ฟรี! โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องของท่านในการเลือก “ผู้ทำบัญชี” ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ตรงในวิชาชีพบัญชีและมีความรับผิดชอบต่อกิจการของท่านอย่างแท้จริง
สำนักงานบัญชีและกฎหมาย กมลณรงค์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านให้เราได้มีโอกาสรับใช้ท่านในเร็ววันนี้

รับทำบัญชี จดทะเบียนธุรกิจ
บริษัท สำนักงานบัญชีและกฎหมาย กมลณรงค์ จำกัด